PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Projekta nosaukums: “Kompleksie Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījumi”/ Angļu val. „Complex investigations of the small bodies in the Solar system”

Projekta Nr. lzp-2018/1-0401

Projekta akronīms: PLA

Grāmatvedības akronīms: z-K.Š.

Programma: Latvijas Zinātnes Padomes grants

Projekta iesniedzējs: Latvijas Universitāte, Astronomijas institūts (LU AI), sadarbības partneris – Ventspils Augstskola, Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VeA IZI VSRC)

Projekta zinātniskais vadītājs: LU AI direktors Ilgmārs Eglītis, projekta zinātnisko darbu VeA IZI VSRC koordinē vadošais viespētnieks Normunds Jēkabsons un pētniece Karina Šķirmante

Projekta realizēšanas periods: 01.09.2018. – 31.08.2021. (36 mēneši, 3 atskaites periodi)

Projekta īss kvalitatīvais apraksts un mērķis

Šis ir pirmais solis divu Latvijas vadošo astronomijas institūtu sadarbībā planetārajā zinātnes pētījumu jomā. Projektā ir paredzēts veikt vairākas aktivitātes, kuras ir saistītas ar Saules sistēmas mazo ķermeņu (it īpaši – asteroīdu un komētu) novērojumiem, izmantojot trīs Baltijā unikālus astronomiskos instrumentus – LU AI optisko Šmita teleskopu Baldonē un VeA VSRC radioteleskopus RT32 un RT16 Irbenē. Projektā kopumā ir plānots iesaistīt 12 zinātniskos darbiniekus, no kuriem 5 ir VeA VSRC pārstāvji ar pieredzi radioastronomisko novērojumu veikšanā un iegūto datu apstrādē un interpretācijā, kā arī ir plānots, ka projekta zinātnisko grupu papildinās Ņižņijnovgorodas Radio fizikālā pētījuma institūta vadošā pētniece Marija Ņečajeva (M.Nechaeva), kurai ir vairāk nekā 50 zinātniskās publikācijas un kompetence projekta pētījuma virzienos.

Projektā ir paredzēti četri pētījuma virzieni:

  1. Asteroīdu, komētu un Zemei tuvo objektu (NEO – Near Earth Objects) monitorings, izmantojot optiskā diapazona Šmita teleskopu Baldonē;
  2. Asteroīdu un komētu fotometrijas pētījumi;
  3. Komētas izstarotā ūdeņraža māzera (izmantojot radioteleskopus Irbenē) novērojumu vienlaicīga izpilde ar komētas spožuma novērojumiem (izmantojot Šmita teleskopu Baldonē);
  4. Novērojumos iegūto datu apstrāde un interpretācija.

Projekta mērķis ir pētīt Saules sistēmas mazos ķermeņus (galvenokārt, uzsvaru liekot uz asteroīdiem un komētām), izmantojot modernas optiskās un radioastronomijas metodes un signālu apstrādi. Projekts ir unikāls optisko un radio metožu kombinētā lietojuma dēļ un projekta rezultāti un izstrādātās metodes varēs izmantot Eiropas Kosmosa aģentūras realizētas misijās, lai uzraudzītu kosmosa zondes, kā arī rezultāti var tikt pielietoti turpmākos pētījumos par ūdens piegādi no planetāriem objektiem uz Zemi, kosmosa drošības programmās un kosmosa izpētē.

Projekta finansējums: 300 000.00 EUR, ko veido

  • LU AI finansējums: 163 500.00 EUR
  • VeA IZI VSRC finansējums: 136 500.00 EUR

Kontakti:

Projekta koordinators zin.jautājumos – Karina Šķirmante, karina.skirmante@venta.lv

Projekta koordinātore adm.jautājumos – Ieva Kozlova, ieva.kozlova@venta.lv

AKTUALITĀTES