No 23.-25.10.2017. veiksmīgi aizritēja NEWA projekta galvenā sanāksme. Sanāksmē piedalījās dalībnieki no 8 Eiropas valstīm (Dānija, Vācija, Zviedrija, Spānija, Portugāle, Beļģija, Turcija un Latvija).

Sanāksmes organizētājs ir Latvijas konsorcija dalībnieks –  VZI APP Fizikālās enerģētikas institūts.

Sanāksmi vadīja ārvalstu speciālisti Jakob Mann (Dānija), Bjorn Witha (Vācija), Andrea Hahmann (Dānija), Julia Gottschall (Vācija), Jake Badger (Dānija) un Stefan Ivanell (Zviedrija).

Pirmā sanāksmes diena tika veltīta vadības komitejas sanāksmei, informācijai par NEWA projekta statusu un mērķiem. Tika sniegta arī informācija par veiktajiem eksperimentiem Perdigao, Alaiz, Kassel, Hornamossen un par servera statusu.

Sanāksmes otrajā dienā tika apriesta informācija par vēja kartes modelēšanas problēmām, domēna konfigurācijām, arī par to, kādā veidā tiks sadalīti darba uzdevumi starp partneriem.

Trešā diena tika veltīta sanāksmes secinājumu izdarīšanai, eksperimentu un modelēšanas rezultātu plānošanai, ka arī vadības komitejas kopsavilkumam un nākamā semināra plānošanai.

 NEWA sanāksmes darba kartība šeit.

 NEWA sanāksmes dalībnieku saraksts šeit.

http://www.neweuropeanwindatlas.eu/mission