Projekta pilnais nosaukums: “VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība”

Projekta Nr. 1.1.1.5/18/A/019

Projekta akronīms: IZKA

Programma: Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”

Projekta iesniedzējs: Ventspils Augstskola, Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

Projekta ieviešanas periods: 01.01.2019 – 30.11.2023

Projekta mērķis: Projekta “VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība” mērķis ir piesaistīt VSRC stratēģiskajai attīstībai pasaulē atzītu zinātnisku līderi, kurš kļūtu par institūta vadības stratēģisko padomnieks un kurš spētu iedvesmot un panākt pozitīvas pārmaiņas turpmākajā attīstībā, sasniedzot VSRC starptautisko izcilību un tādējādi paātrinot strukturālās pārmaiņas VeA zinātnieku sabiedrības domāšanas veidā. Vienlaikus VSRC veidosies par starptautiskas nozīmes zinātnes centru Latvijā un Baltijas valstīs, sniedzot pakalpojumus un veicot apmācību kosmosa zinātnes nozarēs, kosmosa un satelītu tehnoloģijās, kā arī pildot reģionāla līdera lomu ļoti garas bāzes interferometrijas metodes astronomiskajos pētījumos.

Projektā plānotas šādas galvenās darbības:

 1. Pieņemt darbā Stratēģisko padomnieku un stratēģisko komandu, un izstrādāt stratēģisko plānu (ceļvedi) VSRC institucionālo izmaiņu veikšanai.
 2. Projektu plānošanas un ieviešanas procedūru pilnveidošana.
 3. Komercializācijas procedūru uzlabošana un sadarbība ar privāto sektoru.
 4. Personāla piesaiste un pilnveide.
 5. Publicitāte, komunikācija un integrācija.
 6. Vadība un koordinācija.

Galvenie plānotie rezultāti:

 1. Pieņemti darbā 5 augsta līmeņa akadēmiskie zinātnieki, kuri palielina radioastronomu komandas kapacitāti, padarot to par ievērojamu Eiropas un pasaules klases zinātnieku komandu, kas spēj efektīvi izmantot abus radioteleskopus Irbenē; un konkurēt ar saviem pētījumiem valsts un ES līmeņa projektos VSRC galvenajās pētniecības jomās (astroķīmijā, Zemei tuvo objektu izpētē un Saules fizikā).
 2. Pilnībā izmantota unikālā pētniecības infrastruktūra, kura pašlaik tiek rekonstruēta: LOFAR stacijas izveide, Iekārtu komunikācijas laboratorijas izveide, 3D prototipu laboratorijas pieejamo pakalpojumu pārstrukturēšana un palielināšana, Zināšanu un tehnoloģiju komercializācijas nodaļas izveide, Irbenes RT tehniskā dienesta izveide, Interaktīvu apmācību un ekskursiju ar gidu izveide jauniešu nodaļā.
 3. Stabila finansējuma plūsma, 1 miljons eiro gadā (Horizon2020, EKA, NASA, Bonus, Life un pārrobežu programmas).
 4. Paaugstināta personāla kompetence radioastronomijā;
 5. Piesaistīti 5000 ieinteresētu jauniešu (nākamo studentu) īpaši izveidotās aktivitātēs jaunatnei (Talantu nometnes, darbnīcas, atvērto durvju dienas, Irbenes interaktīvā zinātnes centra ekspozīcijas ar gidiem).
 6. Palielināts izcilo publikāciju skaits (ar ietekmes rādītāju virs 5) līdz 5 – 6 gadā;
 7. Piesaistīti 5 augstas raudzes viespētnieki;
 8. Piesaistīti 6-8 pasaules līmeņa jaunie doktoranti;
 9. Palielināts aktīvo projektu skaits līdz 3-4 izciliem projektiem gadā;
 10. Izveidota doktora programma un piesaistīti 20 doktoranti;
 11. Panākta 2-4 pieteikumu apstiprināšana pasaules klases pētniecības un attīstības tīkla projektos;
 12. Palielināts patentu skaits līdz 2-3 starptautiskajiem patentiem gadā un sasniegti 1-2 licencēšanas līgumi;
 13. Radītas 30 –40 inovācijas 3 gadu periodā;
 14. Panākts, ka uz pētniecības darbu VSRC kandidē vairāki kvalificēti pētnieki no šādiem tīkliem: EVN, LOFAR, ALMA, MERLIN, MeerKAT, ASKAP, EISKAT, IVS un citiem “Lielās zinātnes” radio novērošanas centriem.

Kopējais projekta finansējuma ir 2 475 625 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 2 104 281,25 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 371 343,75 EUR. Projekta īstenošanas vieta – Ventspils pilsēta un Ventspils novads, Ances pagasts. Projekta īstenošanas ilgums ir 59 mēneši – 01.01.2019. – 30.11.2023.

Projekta virziens atbilst Fraskati rokasgrāmatas 1.dabaszinātņu virziena 1.3.fizikālo zinātņu apakšvirzienam.

Kontakti:

 • Projekta vadītāja p.i. – Indra Dedze +371 26540923; indra.dedze@venta.lv
 • Projekta finanšu koordinators – Ēriks Dziļums +371 26697930; eriks.dzilums@venta.lv
AKTUALITĀTES
BAASP’2019 konferences publikācija pieejama LJPTS 1.- 2. Vol. 57

BAASP’2019 konferences publikācija pieejama LJPTS 1.- 2. Vol. 57

Lietišķā astroinformātika un kosmisko datu apstrāde Baltijā”/ „Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing”  BAASP’2019 konferences publikācija - LJPTS 1.- 2. Vol. 57, specizlaidums - jau ir ievietots Fizikālās enerģētikas institūta (FEI)...