Projekta pilnais nosaukums: “VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība”

Projekta Nr. 1.1.1.5/18/A/019

Projekta akronīms: IZKA

Programma: Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”

Projekta iesniedzējs: Ventspils Augstskola, Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

Projekta ieviešanas periods: 01.01.2019 – 30.11.2023

Projekta mērķis: Projekta “VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība” mērķis ir piesaistīt VSRC stratēģiskajai attīstībai pasaulē atzītu zinātnisku līderi, kurš kļūtu par institūta vadības stratēģisko padomnieks un kurš spētu iedvesmot un panākt pozitīvas pārmaiņas turpmākajā attīstībā, sasniedzot VSRC starptautisko izcilību un tādējādi paātrinot strukturālās pārmaiņas VeA zinātnieku sabiedrības domāšanas veidā. Vienlaikus VSRC veidosies par starptautiskas nozīmes zinātnes centru Latvijā un Baltijas valstīs, sniedzot pakalpojumus un veicot apmācību kosmosa zinātnes nozarēs, kosmosa un satelītu tehnoloģijās, kā arī pildot reģionāla līdera lomu ļoti garas bāzes interferometrijas metodes astronomiskajos pētījumos.

Projektā plānotas šādas galvenās darbības:

 1. Pieņemt darbā Stratēģisko padomnieku un stratēģisko komandu, un izstrādāt stratēģisko plānu (ceļvedi) VSRC institucionālo izmaiņu veikšanai.
 2. Projektu plānošanas un ieviešanas procedūru pilnveidošana.
 3. Komercializācijas procedūru uzlabošana un sadarbība ar privāto sektoru.
 4. Personāla piesaiste un pilnveide.
 5. Publicitāte, komunikācija un integrācija.
 6. Vadība un koordinācija.

Galvenie plānotie rezultāti:

 1. Pieņemti darbā 5 augsta līmeņa akadēmiskie zinātnieki, kuri palielina radioastronomu komandas kapacitāti, padarot to par ievērojamu Eiropas un pasaules klases zinātnieku komandu, kas spēj efektīvi izmantot abus radioteleskopus Irbenē; un konkurēt ar saviem pētījumiem valsts un ES līmeņa projektos VSRC galvenajās pētniecības jomās (astroķīmijā, Zemei tuvo objektu izpētē un Saules fizikā).
 2. Pilnībā izmantota unikālā pētniecības infrastruktūra, kura pašlaik tiek rekonstruēta: LOFAR stacijas izveide, Iekārtu komunikācijas laboratorijas izveide, 3D prototipu laboratorijas pieejamo pakalpojumu pārstrukturēšana un palielināšana, Zināšanu un tehnoloģiju komercializācijas nodaļas izveide, Irbenes RT tehniskā dienesta izveide, Interaktīvu apmācību un ekskursiju ar gidu izveide jauniešu nodaļā.
 3. Stabila finansējuma plūsma, 1 miljons eiro gadā (Horizon2020, EKA, NASA, Bonus, Life un pārrobežu programmas).
 4. Paaugstināta personāla kompetence radioastronomijā;
 5. Piesaistīti 5000 ieinteresētu jauniešu (nākamo studentu) īpaši izveidotās aktivitātēs jaunatnei (Talantu nometnes, darbnīcas, atvērto durvju dienas, Irbenes interaktīvā zinātnes centra ekspozīcijas ar gidiem).
 6. Palielināts izcilo publikāciju skaits (ar ietekmes rādītāju virs 5) līdz 5 – 6 gadā;
 7. Piesaistīti 5 augstas raudzes viespētnieki;
 8. Piesaistīti 6-8 pasaules līmeņa jaunie doktoranti;
 9. Palielināts aktīvo projektu skaits līdz 3-4 izciliem projektiem gadā;
 10. Izveidota doktora programma un piesaistīti 20 doktoranti;
 11. Panākta 2-4 pieteikumu apstiprināšana pasaules klases pētniecības un attīstības tīkla projektos;
 12. Palielināts patentu skaits līdz 2-3 starptautiskajiem patentiem gadā un sasniegti 1-2 licencēšanas līgumi;
 13. Radītas 30 –40 inovācijas 3 gadu periodā;
 14. Panākts, ka uz pētniecības darbu VSRC kandidē vairāki kvalificēti pētnieki no šādiem tīkliem: EVN, LOFAR, ALMA, MERLIN, MeerKAT, ASKAP, EISKAT, IVS un citiem “Lielās zinātnes” radio novērošanas centriem.

Kopējais projekta finansējuma ir 2 475 625 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 2 104 281,25 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 371 343,75 EUR. Projekta īstenošanas vieta – Ventspils pilsēta un Ventspils novads, Ances pagasts. Projekta īstenošanas ilgums ir 59 mēneši – 01.01.2019. – 30.11.2023.

Projekta virziens atbilst Fraskati rokasgrāmatas 1.dabaszinātņu virziena 1.3.fizikālo zinātņu apakšvirzienam.

Kontakti:

 • Projekta vadītāja p.i. – Indra Dedze +371 26540923; indra.dedze@venta.lv
 • Projekta finanšu koordinators – Ēriks Dziļums +371 26697930; eriks.dzilums@venta.lv
JOB ADVERTISEMENT FOR ERA CHAIR HOLDER POSITION - STRATEGIC COUNSELLOR

Ventspils University of Applied Sciences (Reg. Nr. 90000362426, address: Inženieru street 101, Ventspils) solicits applications for the position of ERA Chair Holder – Strategic Counsellor (ERA Chair Holder) for Ventspils International Radio Astronomy Center.

The prime responsibility of the ERA Chair holder is the implementation of the project LATSPACE 1.1.1.5/18/A/019. This is a fixed term appointment for no longer than the duration of the project –  until November 30, 2023 (5 years).


JOB DESCRIPTION 

ERA Chair holder will be engaged for the duration of the project LATSPACE 1.1.1.5/18/A/019 (5 years) as a Strategic Counsellor at Ventspils International Radio Astronomy Centre (VIRAC) of Ventspils University of Applied Sciences (VUAS), Latvia. As such, ERA Chair holder will lead her/his own research group. The main task ERA Chair holder and the group is the development of VIRAC roadmap aimed at achieving the LATSPACE project goals, attaining required institutional changes and developing structural measures for effective and efficient use of the resources (personnel, infrastructure, financing) available at VIRAC. This ERA Chair holder will act toward attracting public financing from the EU, national and private funding sources; to ensure stable and predictable flow of projects, and to enable full exploitation of the VIRAC’s research infrastructure. The goal of the Strategic Counsellor activity is to work out a multi-level organisational structure, involving departments, laboratories, research and engineering groups and enabling VIRAC to achieve the highest efficiency of research and engineering projects’ implementation.

For the duration of the project, ERA Chair holder will work within the legal framework of the Constitution of VUAS and the Statutes (Regulation) of VIRAC, providing advice to VIRAC’s decision-making bodies (the Scientific Council and the Director). He/she, in consultation with the Project Management Board (PMB) and, will be entitled to hire four experts required for the implementation of the project who will be supported from the project’s budget. These hires will be subject to approval by the PMB. Willingness to collaborate with members of other groups at VUAS and its external partners is expected of the ERA Chair holder.

VUAS will provide administrative aid and funding for the development of a VIRAC roadmap. It is expected that ERA Chair holder will facilitate her/his team and collaborate with other VIRAC staff members in particular in working out applications for external research grants. It is expected that the

ERA Chair holder, together with VIRAC director will be co-responsible for the dissemination of the results and public outreach.

ERA Chair holder will become a member of the VIRAC director’s advisory board.

The successful candidate will be given:

 • fixed term contract until November 30, 2023 (according to the project LATSPACE 1.1.1.5/18/A/019, funded by ERAF);
 • a competitive salary at the level comparable to that of senior faculty of a leading EU university up to 10 000 EUR monthly on average (salary consists of a fixed part, variable part based on project results, relocation bonus, e.t.c., all negotiable);

POSITION REQUIREMENTS

A successful candidate:

 • holds a PhD degree or equivalent in physics, astronomy, electronics, radio or other relevant engineering areas for no less than ten years;
 • fulfils conditions specified in the European Framework for Research Careers for Established researcher no less than at the (R3) I level, including:
  • a proven international research experience,
  • an international reputation based on research excellence,
  • a proven record in securing research funding and experience in managing and leading a research group for no less than ten years;
 • experience in international cooperation;
 • at least ten-year experience in science and/or technology management;
 • fluent written and oral communication skills in English;

Applications including a detailed curriculum vitae, a brief description of current research and other activities, accomplishments and representative publications should be sent directly to the VUAS Personnel Department – personals@venta.lv. All documents should be in the English language. Applications received no later than May 31, 2019, will receive full consideration.  A preliminary review of applications will be completed by 15 June 2019. In the second stage of the recruitment procedure, planned for the period June 20th to July 5th, 2019, several short-listed candidates will be invited to VUAS for the interview, including an oral presentation on the research topic of the candidate’s choice and outlook for the position ERA Chair holder activities. A contract offer to the selected candidate is expected to be offered by July 1st to 5th, 2019.

VUAS is committed to employment equality (esp. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) and welcomes applications from all qualified candidates fulfilling requirements specified in this announcement.