ILGTSPĒJĪGA LATVIJAS ENERGOSISTĒMAS ATTĪSTĪBA UN INTEGRĀCIJA EIROPĀ (FutureProof)

Īstenošanas periods
Budžets
Finansē
Sadarbības partneri
01.03.2019. – 06.12.2021. (34 mēneši)
30 000 EUR
Valsts budžets, Valsts pētījumu programma (IZM)
RTU (vadošais partneris)
MĒRĶIS

Elektroenerģijas sistēmas infrastruktūras, tirgus, risku un nākotnes attīstības scenāriju izpēte ar nolūku veicināt Latvijas elektroenerģijas nozares ilgtspēju, konkurētspēju, atbilstību sabiedrības interesēm un integrāciju Eiropā.

DARBĪBAS
  • Tiks detalizēti analizēti Baltijas jūras reģiona valstu energosistēmu attīstības plāni un normatīvais regulējums, kā arī energoresursu cenu, ražošanas jaudas, apjoma un patēriņa prognozes līdz pat 2050. gadam;
  • Tiks izstrādāti iespējamie Latvijas energosistēmas nākotnes attīstības scenāriji un rekomendācijas;
  • Tiks izstrādāti Latvijas apstākļiem pielāgoti elektroenerģijas tirgus modeļi;
  • Izmantojot šos modeļus, tiks veiktas tirgus darbības imitācijas;
  • Tiks veikts energosistēmas drošuma, kiberdrošības un citu risku novērtējums, kā arī novērtēta enerģētiskā nabadzība Latvijā.
REZULTĀTI
  • Tiks izstrādāta zināšanu bāze par Latvijas elektroenerģijas sistēmas infrastruktūru, tirgu un riskiem, izpētīti tās iespējamie nākotnes attīstības scenāriji un analizēta enerģētiskā nabadzība.
  • Galvenie projekta rezultāti tiks atspoguļoti rekomendācijās politikas veidotājiem.

 


KONTAKTI
  • Zinātniskais vadītājs – Vladislavs Bezrukovs
  • Projekta vadītājs – Ēriks Dziļums