ASINHRONĀS LOĢISKĀS SHĒMAS: METODES UN PROGRAMMATŪRAS RĪKI PROJEKTĒŠANAI PĀRKONFIGURĒJAMĀ VIDĒ (ALS)

Projekta nosaukums angļu val.  „Methods and Tools for the Design in Reconfigurable Environment”

Projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/234

Programma: Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Normatīvais dokuments – MK 2016.gada 12.janvāra noteikumi Nr.34 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas noteikumi”.

Projekta iesniedzējs: Ventspils Augstskola, Inžinierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Igors Lemberskis

Projekta realizēšanas periods: 01.03.2017. – 29.02.2020. (36 mēneši, 12 atskaites periodi)

Projekta īss kvalitatīvais apraksts un mērķis

Asinhronās iekārtas piesaista arvien lielāku interesi, jo asinhronas shēmas ir ļoti stabilas. Tas nozīmē, ka projektēšana spēj pielāgoties pie ražošanas procesa dažādiem parametriem, loģisko elementu un vadu aizturēm, temperatūras izmaiņām, troksnim utt. Tiek garantēta pareiza uzvedība, bet ātrdarbība mainās adaptīvi. Asinhronās shēmas ātrums ir lielāks par sinhrono shēmu. Tās pārslēgšanas darbība un enerģijas patēriņš ir zemāks.

Mūsdienu projektēšanas bāze ir pārkonfigurējama vide, kura sastāv no programmējamiem moduļiem (pārlūktabulām) un programmējamiem starp moduļu vadiem. Katrs modulis var realizēt jebkuru funkciju ar dotajiem ievadu skaitiem.

Projekta mērķis ir attīstīt teoriju un novērtēt metodoloģiju, posmsecīgu procedūru un rīkus asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamā vidē.

Projektēšanas metodoloģija ir balstīta uz sākotnējā apraksta pakāpenisku transformāciju uz apakšfunkciju tīklu, kuru var realizēt pārlūktabulām balstīta pārkonfigurējamajā vidē.

Projekta darbības ietvaros tiks piedāvāts implementācijas modelis, kas atbilst pārkonfigurējamas vides arhitektūrai, metodes un rīki: dekompozīcijai, funkciju minimizēšanai, signalizācijai, izvietošanai un maršrutēšanai un projektēšanas procedūras efektivitātes novērtēšana.

Projekta finansējums: 287 891,90 EUR, ko veido

  • atbalsta summa: 92,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 266 300,01 EUR, no tās:
    • ERAF finansējums: 85,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 244 708,12 EUR;
    • Valsts budžeta finansējums: 7,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 21 591,89 EUR;
  • Ventspils Augstskolas finansējums: 7,50% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 21 591,89 EUR.

KONTAKTI

Projekta vadītājs – Igors Lemberskis, tel.+371 22 332 961, igors.lemberskis@venta.lv

Projekta koordinātore – Ieva Kozlova, tel.+371 636 29657, ieva.kozlova@venta.lv


AKTIVITĀTES
Noslēdzies ERAF līdzfinansēts pētniecības projekts

Noslēdzies ERAF līdzfinansēts pētniecības projekts

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VSRC) 2020. gada februārī noslēdzas fundamentālo pētījumu projekts, kura īstenošanā bija iesaistīti VSRC pieredzējuši zinātnieki, doktoranti un studenti....

Atkārtoti ievēlēts vadošais pētnieks I.Lemberskis

Atkārtoti ievēlēts vadošais pētnieks I.Lemberskis

Šī gada 25.jūnijā atkārtoti Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūtā “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC) Zinātniskās padomes sēdē tika nolemts ievēlēt Igoru Lemberski uz 6 gadiem VeA IZI VSRC vadošā...

Zinātnieki prezentē savus sniegumus Mikonosā, Grieķijā

Zinātnieki prezentē savus sniegumus Mikonosā, Grieķijā

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” (ALS) zinātniskais vadītājs –...

Pētījuma projektam tuvojas vidusposma izvērtējums

Pētījuma projektam tuvojas vidusposma izvērtējums

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) īstenotajā projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” (ALS) pienācis vidusposma...

Zinātnieki prezentē savus sasniegumus Budvā, Melnkalnē

Zinātnieki prezentē savus sasniegumus Budvā, Melnkalnē

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” (ALS) zinātniskais vadītājs – vadošais...

Projekta pētnieki informēs par sasniegto projektā

Projekta pētnieki informēs par sasniegto projektā

Šī gada 1.jūnijā plkst.13:00, Ventspils Augstskolas D407 notiks Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai...

Pētījumu projektā otrajā aktivitātē sasniegtais

Pētījumu projektā otrajā aktivitātē sasniegtais

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) īstenotajā projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” tiek realizētas 6 aktivitātes,...

Pētījumu projektā paveiktais pirmajā gadā

Pētījumu projektā paveiktais pirmajā gadā

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra” (VSRC) projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” šī gada 23. februārī notiks...

Pētījumu projektā noslēgusies pirmā aktivitāte

Pētījumu projektā noslēgusies pirmā aktivitāte

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) īstenotajā projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” tiek realizētas 6 aktivitātes,...

Pētījumu projektā paveiktais 1.pusgadā

Pētījumu projektā paveiktais 1.pusgadā

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” šī gada 20.oktobrī notika Uzraudzības vadības sanāksme, kurā projekta iesaistītie darbinieki izklāstija par sasniegto pirmajā pusgadā projekta īstenošanā. Projekts finansēts no ERAF līdzekļiem.