Linda Gulbe

Tālizpētes nodaļas vadītāja p.i., pētniece, lektore

Zinātniskās intereses: augstas izšķirtspējas tālizpētes datu apstrāde, pilsētvides tālizpēte, meža inventarizācijas rādītāju noteikšana, izmantojot tālizpētes datus, mašīnmācīšanās, algoritmu izstrāde, pētījumu metodes.

Nils Bērziņš

Programmētājs

Zinātniskās intereses: sintezētās apertūras radaru attēlu apstrāde.

Edgars Visockis

Programmētājs

Zinātniskās intereses: satelītattēlu/tālizpētes datu/signālu apstrāde, datizraces metožu pielietojumi, 3D modeļu iegūšanas automatizācija, algoritmu implementācija.

Arturs Stepčenko

Zinātniskais asistents

Zinātniskās intereses: laika rindu analīze, modelēšana un prognozēšana, mašīnmācīšanās algoritmu izmantošana prognozēšanas un klasifikācijas uzdevumos, meža inventarizācijas rādītāju noteikšana, izmantojot tālizpētes datus.

Agris Traskovs

Zinātniskais asistents, lektors

Zinātniskās intereses: mašīnmācīšanās, vides novērošana, algoritmu izstrāde, tālizpētes datu apstrāde, biomimētika, datorredze, sistēmu teorija.

Juris Žagars

Vadošais pētnieks, asoc. prof.

Zinātniskās intereses: satelītu orbitālā kustība, haotisku sistēmu modelēšana, fraktālanalīzes pielietojumi ģeofizikā.