VSRC augstas veiktspējas skaitļošanas (AVS) nodaļas pamata uzdevums ir nodrošināt liela apjoma vai skaitliski ietilpīgas datu apstrādes iespējas VeA, tai skaitā VSRC radio teleskopu pielietojumiem, skaitlisku inženiertehnisku uzdevumu un problēmu risināšanā,kā arī fizikas un matemātikas problēmu risināšana un atbilstošo pētījumu veikšana. Nodaļas pētnieki nodrošina VLBI sesiju astronomisko datu korelēšanu, izmantojot VSRC izstrādātus paralēlos algoritmus. Papildus nodaļa lieto savu kompetenci un aprīkojumu (lielas jaudas skaitļošanas klasteris) fizikālo lauku risināšanas metodēs un mehānikā vietējās industrijas atbalstam, piemēram, jaunizstrādātu produktu atsevišķu komponentu mehānisko slodžu aprēķini, prototipēšana, nelielu detaļu mehāniskie testi.

Liela apjoma skaitlisku fizikālu lauku aprēķini ir viena no pēdējo 50 gadu iezīmēm, kuru par iespējamu ir padarījis straujais skaitļošanas tehnoloģiju progress. Objektīva nepieciešamība pēc šādiem aprēķiniem ir gan ražošanā, jaunu produktu izveidē, gan dabas zinātnēs, arī klimata, un pat kosmoloģiska mēroga struktūru raksturošanā.

Skaitliskās metodes un to realizācija programmatūras produktos strauji attīstās mūsdienu ražošanas tendenču, tādu kā materiālu ekonomija, automātiskā projektēšana, patēriņa kultūras diktēts ātrs produkcijas dzīves cikls, eksperimentālo izstrādņu dārdzība, u.c. iemeslu dēļ. Gandrīz visu veidu tehnoloģijas ietilpīgi, misijas nekritiski produkti mūsdienās tiek izstrādāti automatizētas projektēšanas ciklā, skaitliskiem modeļiem lielā mērā aizvietojot eksperimentālus testus. Skaitliskās hidrodinamikas (turpmāk CFD, no angliskā ComputerFluid Dynamics) un mehānikas aprēķini, iegūst arvien lielāku ietekmi jaunu produktu izstrādes procesā un optimizācijā, ļaujot ieekonomēt finanšu, izejvielu un laika resursus. Jaunu produktu izveide mūsdienu rūpniecībā ir gandrīz neiedomājama bez pavadošās skaitliskās modelēšanas. Cieta ķermeņa deformāciju un slogojuma aprēķini, noguruma slodzes un plaisu rašanās mehānika (fracture mechanics), siltuma un masas apmaiņa šķidrā un gāzveida vidēs, kā arī cieta ķermeņa mijiedarbība ar šķidru vidi un elektromagnētiskā lauka aprēķini mūsdienās ir inženierfizikas problēmas, kuru risināšanai uzmanību velta daudzas zinātniskās institūcijas, ražotāji un inženiertehniskie konsultanti, kuri parasti klasterizējas ap lielajiem rūpniecības centriem. Nozares popularitāte ir pamatojama ar risināmo uzdevumu daudzveidību, plašu iesaistīto fizikālo parādību, pielietojamo metožu un problēmu skaitliskās sarežģītības spektru.

Gravitācijas deformācijas

RT-32 Gaisa plūsmas līnijas ap RT-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma virziens ir izveidots balstoties uz zinātniski-pētniecisko projektu pieredzi. Skaitliskā modelēšana ir veikta atbalstot vietējo industriju (vairāki nelieli vertikālas ass vēja ģeneratora hidrodinamikas un cietvielu mehānikas aprēķini), tāpat tiek veikti pētījumi Irbenes radioteleskopu kompleksa infrastruktūras sakarā, tādi kā RT-16 un RT-32 antenu deformāciju aprēķini, kuru rezultāti tika salīdzināti ar tenzodevēju rādījumiem konstrukcijas kvalitātes kontrolei. Atsevišķi secinājumi, no augstāk minētā pētījuma, deva atbalstu VSRC infrastruktūras modernizācijas projektiem. Bez augstāk minētajām aktivitātēm, VeA AVS nodaļai ir ciešas saites ar Paula Šērera Institūtu Šveicē, kuru infrastruktūras – protonu staru mērķu, u.c. objektu aprēķini ir veikti ar VSRC AVS nodaļas palīdzību. Līdzīgi VSRC AVS nodaļa ir ar skaitliskās hidrodinamikas aprēķiniem atbalstījusi LU FMF nepārtrauktās vides fizikas katedras kristālu augšanas aprēķinu grupu (bij. vad. asoc. Prof. A. Muižnieks).

AVS nodaļa ir izstrādājusi paralēlus algoritmus VSRC datu korelatora vajadzībām, kas atbilst VLBI datu korelēšanas standartiem. VSRC datu korelators izmanto standarta klastera risinājumus ar MP interfeisu (Message Passing Interface) un spēj nodrošināt novērojumu sesiju datu korelēšanu reālā laikā.

VSRC Augstas veikstpējas skaitļošanas klastera tehniskie parametri:

Klasteris  sastāv no 30 skaitļošanas mezgliem, kur katrs sastāv no 2x8 Intel kodoliem, 2 x 300 GB disku vietas.  Datu pārraide starp skaitļošanas mezgliem notiek izmantojot 40 Gb/s Infiband tīkla infrastruktūru.