Latvijas fizikas un tehnisko zinātņu žurnāls 2020, Vol. 57

Lejuplādēt kā PDF

* Izdevums ir tapis ar Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās – ATVASE”  Nr. 1.1.1.5/18/I/009 un „VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība (LATSPACE)” Nr. 1.1.1.5/18/A/019 atbalstu.

Rakstu krājums "INŽENIERIS FRĪDRIHS CANDERS" 2019

Lejuplādēt kā PDF

* Izdevums ir tapis ar Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās – ATVASE”  Nr. 1.1.1.5/18/I/009 un „VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība (LATSPACE)” Nr. 1.1.1.5/18/A/019 atbalstu.