Sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs

IZI VSRC sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs

Līdz šim ir izveidota aktīva partnerība ar šādām organizācijām:

1) Latvijas augstskolas (RTU, LU, EDI) – doktorantu un fizikas profila studentu apmācīšana, kā arī sadarbība VNPC ietvaros;

2) Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII) – kopīgi ar VSRC plāno piedāvāt kompleksus starptautiska līmeņa pētnieciskos pakalpojumus kosmisko datu apstrādē gan no kompetenču, gan no infrastruktūras viedokļa, partneris VNPC KDAC;

3) EVN tīkla partneri – radiointerferometrijas pētījumi; galvenie partneri ir Onsala Čalmersas Tehniskajā universitātē (Zviedrija), JIVE, Astron, Toruņas universitāte (Polija), Itālijas radioteleskopi, Vācijas Maksa Planka astrofizikas institūts, Jebes radioobservatorija (Spānijā), Metsahovi observatorija (Aalto universitāte);

4) Brēmenes Universitāte un aerokosmiskā korporācija “OHB Technologies” (Vācijā) – stratēģiskie partneri lietišķo kosmisko pētījumu jomā;

5) Baltijas valstu augstskolas, kur izveidota sadarbība ar Tartu Universitāti un Tartu Observatoriju, Tallinas Tehnisko universitāti, Kauņas Tehnisko universitāti, Klaipēdas universitāti, Tartu Zinātnes parku;

6) citas nozīmīgas ārvalstu augstskolas un organizācijas (piemēram, Agderas universitāte Norvēģijā; Luleo Tehniskā universitāte Zviedrijā; Paula Šērera institūts Šveicē), Upsalas universitāte un Zviedrijas Kosmosa fizikas institūts Upsalā, Alborkas universitāte Dānijā, Aalto universitāte Helsinkos Somijā, Oulu universitāte – dod papildus pieredzes iespējas jaunajiem speciālistiem, kā arī ir partneri industriālās matemātikas, prototipēšanas, telekomunikāciju u.c. lietišķo pētījumu virzienos;

7) Ņižņijnovgorodas Radiofizikas pētniecības institūts (Krievija) – sadarbība Zemei tuvo objektu radiolokācijā un VLBI, kā arī jonosfēras pētījumos, kopā ar citām bijušā LFVN tīkla observatorijām;

8) Dānijas karaliskais ģeodēzijas un kadastra centrs – pētījumi satelītnavigācijā;

9) rūpniecības nozaru asociācijas – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC), Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA).