IZI VSRC sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs

 

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs sadarbojas ar dažādām Latvijas, Baltijas un ārzemju augstskolām un organizācijām, lai īstenotu dažādus projektus, veicinātu nozares attīstību (pētījumi industriālās matemātikas, prototipēšanas, telekomunikāciju, satelītnavigācijas, jonosfēras u.c. virzienos), kā arī doktorantu un fizikas profila studentu apmācīšanu un jauno speciālisti pieredzes celšanu dažādās zinātnes sfērās. Šobrīd ļoti aktuāli ir radiointerferometrijas pētījumi kopā ar EVN tīkla partneriem. 

Līdz šim ir izveidota aktīva partnerība ar šādām organizācijām: