IZI VSRC darbības un attīstības virzieni

Institūts kopumā un katra nodaļa un laboratorija vai pētnieku grupa atsevišķi definē savus mērķus un uzdevumus, un darbojas, lai palielinātu savu kapacitāti, attīstītu zinātnisko infrastruktūru un piesaistītu papildus finansējumu, lai VSRC kopumā virzītos uz starptautisko konkurētspēju. Galvenās pētījumu jomas un virzieni ir sekojoši: