Par VSRC

 

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūts “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs” (IZI VSRC) ir zinātnes izglītības centrs, kas specializējies augstas kvalitātes nākotnes pētniecisko pakalpojumu īstenošanā kosmosa tehnoloģiju un signālapstrādes zinātnes jomās.

Videoklipu uzņēma radošā grupa kino režisora Jura Pakalnīša vadībā.

IZI VSRC stratēģiskais mērķis ir kļūt par globālu pētniecisko pakalpojumu sniedzēju astronomijas un kosmisko tehnoloģiju jomā, izveidot starptautiski konkurētspējīgu, sabalansētu un ilgtspējīgu pētnieku komandu, kā arī starptautiski konkurētspējīgu un pieprasītu zinātniskās infrastruktūras pētniecisko kompleksu.

Irbenes radioteleskops ir aprīkots ar divām pilnībā grozāmām, paraboliskām antenām “RT-32” un “RT-16”.

Ieskats vēsturē
  • Irbenes radioantenu komplekss tika dibināts 1967. gada 10. jūnijā kā slepens Padomju astronomijas un sakaru centrs, lai izspiegotu saziņu rietumos.
  • Inženierzinātņu institūtu „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) kā Latvijas Zinātņu akadēmijas struktūrvienību ar nosaukumu Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs izveidoja 1994. gada 22. jūlijā, kad valsts komisija no Krievijas Federācijas armijas pārņēma agrāko PSRS, pārņemšanas brīdī Krievijas Federācijas karaspēka daļas nekustamo īpašumu Irbenē, Ventspils rajonā (militārais objekts „Zvaigznīte”).
  • Divus gadus vēlāk VSRC tika reorganizēts par valsts zinātnisku bezpeļņas organizāciju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību. 
  • 2004.gada 16. decembrī VSRC iekļāva Ventspils Augstskolas (VeA) sastāvā kā VeA zinātnisko institūtu, kuru 2005. gada 25. novembrī reģistrēja LR Zinātnisko institūciju reģistrā.
  • 2010. gada 1. martā VSRC pievienoja otru VeA zinātnisko institūtu – Inženierpētniecības centru (IPC), nomainot institūta nosaukumu uz pašreizējo. 
  • 2010. gada 18. martā VSRC kā VeA struktūrvienību pārreģistrēja LR Zinātnisko institūciju reģistrā.
  • 2013. gadā VSRC kļuva par VeA struktūrvienību ar savu Zinātnisko padomi, kuras darbību nosaka VeA Senātā.
  • 2016. gadā VSRC tika uzņemts Eiropas radioastronomijas novērojumu tīklā (EVN) un Latvija – JIV-ERIC.