Tālizpēte

ir informācijas iegūšanas zinātne par objektiem, teritorijām vai fenomeniem, analizējot datus, kas tiek iegūti ar ierīcēm, kas nav tiešā kontaktā ar pētāmo objektu. Viena no tālizpētes apakšnozarēm ir Zemes novērošana, kas ietver no lidmašīnām uz Zemes mākslīgajiem pavadoņiem iegūtu Zemes virsmas attēlu un citu mērījumu analīzi, lai risinātu dažādas apkārtējās vides monitoringa un tautsaimniecības problēmas.

 

Satelīts “Ladsat-8” (ASV)

 

Automatizēti noteiktais koku vainagu nosegums iekrāsots zaļā krāsā

 

VSRC veic:

  • Specializēto metodoloģiju izstrādi tālizpētes datu pārveidošanai informācijas produktos.
  • Tālizpētes datu apstrādes metožu pētījumus un testēšanu
  • Programmatūras izstrādi

 

 

VSRC pētījumi saistīti ar sekojošām pielietojuma sfērām:

  • Mežu resursu monitorings un meža inventarizācijas atvieglošana, izmantojot satelītattēlus, aerofotogrāfijas un LIDAR datus (koku vainagu noseguma noteikšana, atsevišķu koku identifikācija un vainagu atdalīšana, koku sugu klasifikācija, mežaudzes krājas un biomasas novērtējumi).
  • Naftas piesārņojuma plankuma noteikšana dabiskajos ūdens baseinos (pirmkārt jūrā), izmantojot sintēzes apertūras radara (SAR) datus.
  • Pilsētvides kartēšana (ēku noteikšana, zaļās veģetācijas sadalījuma noteikšana).
  • Precīzā lauksaimniecība

 

 

Koku vainagu noseguma izmaiņas no 1988.-2014. gadam.
(Palielinājums Samazinājums)