5. un 6.decembrī norisināsies VSRC rīkota BALTICS zinātniskā konference, kuras ietvaros VSRC darbinieki dalīsies ar zināšanām un pieredzi, kas iegūtas Nīderlandes radioatronomijas instiūtā ASTRON un Mančesteras universitātē par LOFAR saistītām tēmām, kā arī konferencē satiskies radio astromoijas eksperti no dažādām valtīm, lai dalītos pieredzē un plānotu savstarpējās sadarbības iespējas nākotnē. Konference ir noslēguma pasākums trīs gadus ilgušām VSRC darbinieku apmācībām projekta BALTICS („Building on Advanced LOFAR Technology for Innovation, Collaboration and Sustainability”) ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisijas Horizonts2020 Pētniecības un Inovāciju programma. Vairāk informācijas par konferenci: www.balticsconference.lv