Tehniskā dienesta galvenais uzdevums ir radioteleskopu RT-32 un RT-16 darbības nepārtrauktības nodrošināšana, to darbības atbilstības nodrošināšana EVN tīkla prasībām un VSRC īstenojamo pētniecisko projektu izpildes atbalstīšana.

Tehniskā dienesta darbība koncentrēta šādos virzienos:
  • Radioteleskopu piedziņas mehānisko sistēmu uzturēšana un attīstība. RT-32 un RT-16 kinemātisko sistēmu regulāra apkope, remonts un darbības kontrole. Paraboliskās antenas balsta režģa elementu tehniskā stāvokļa inspekcija, tīrīšana, labošana, krāsošana.
  • Radioteleskopu piedziņas vadības iekārtu un sistēmu uzturēšana. RT-32 un RT-16 piedziņas vadības sistēmu regulāra apkope un remonts, to darbības atbilstības kontrole un funkcionalitātes uzlabošana.
  • EVN tīkla prasībām atbilstošu radioastronomisko starojuma avotu novērojumu automatizācija. Field system komponenšu konfigurācija, radioastronomisko datu digitalizācija, formatēšana, glabāšana un pārsūtīšana. Novērojumu procedūru skriptu izstrāde, EVN tīkla prasību un noteikumu ievērošana. Galaktisko māzeru un aktīvo galaktisko kodolu automatizētu novērojumu vienas antenas režīmā nodrošināšana.
  • RT-32 un RT-16 kriogēno uztvērēju uzturēšana, remonts un darbības kontrole. Jaunu uztveršanas sistēmu izstrāde. Zemo temperatūru kriostatu uzturēšana, He sistēmu apkope, radioteleskopu antenu parametru un uztvērējsistēmu kalibrācija. L un S diapazona uztvērējsistēmas izstrāde un kalibrēšana.
  • Radioteleskopu kompleksa elektroapgādes sistēmas uzturēšana. RT-32 un RT-16 darbības nepārtrauktības nodrošināšanai izveidotās automatizētās elektrorezervācijas sistēmas uzturēšana, darbības kontrole un tehniskā modernizācija.
  • Datortehnikas un datu pārraides tīkla uzturēšana un attīstība. Radioteleskopu piedziņas vadības, uztvērējsistēmu kontroles, meteoroloģiskās stacijas, lietotāju datorsistēmu uzturēšana, konfigurēšana, remonts. Datu pārraides lokālā un globālā tīkla piekļuves iekārtu un datu drošības sistēmu uzturēšana.
  • Operatoru pakalpojumu nodrošināšana. Radioastronomisko novērojumu veikšana saskaņā ar apstiprināto novērojumu grafiku, signālu reģistrācija, iegūto datu atbilstības kontrole un datu saglabāšana. Novērojumu nodrošināšana 24h diennaktī un 7 dienas nedēļā.
  • Irbenes kompleksa teritorijas uzraudzība. Personāla nepārtraukta fiziska klātbūtne Irbenes kompleksā, teritorijas uzraudzība un kritisko infrastruktūras objektu darbības kontrole.
  • Tūristu plūsmas un apmeklētāju apkalpošanas koordinēšana. Ekspozīciju izveidošana un papildināšana ar jauniem rekvizītiem. Ekskursiju norises koordinēšana, gidu uzraudzība, ekskursantu apkalpošanas ieņēmumu uzskaite.