Elektronikas un satelīttehnoloģijas nodaļa (ESN) sākotnēji tika izveidota kā pētījumu atbalsta nodaļa, ņemot vērā IZI „VSRC” specializāciju – radioastronomiju. Taču nodaļas pārdomāta attīstība, galvenokārt cilvēkresursu ziņā, ļāvusi uzsākt patstāvīgus pētījumus perspektīvos virzienos, kuriem vairs nav tieša radioastronomijas atbalsta nozīme, bet kas joprojām cieši saistīti gan ar kosmosa izpēti, gan satelīttehnoloģiju pielietojumu.

Elektronikas un satelīttehnoloģijas nodaļā pētījumi tiek veikti ar mērķi sasniegt izcilību Eiropas mērogā elektronikas jomā, kā arī, lai pētījumu rezultāti būtu pielietojami institūta radioastronomijas instrumentārija attīstībai, EEN industrijā un citās tautsaimniecības jomās, veicinot reģiona viedo specializāciju un visas Latvijas ekonomisko attīstību. ESN  darbības mērķis ir sasniegt pasaules klases izcilību, kļūt par līderi elektronikas, mazo satelītu un radioantenu tehnoloģijās, izvirzot VSRC par kompetences centru elektronikā Baltijas valstu reģionā.

Minēto plānots sasniegt, nodrošinot pētījumus ar pirmrindas signālu uztveršanas un sistēmu simulācijas aparatūru un programmatūru radioastronomijai un satelītbūvei, veicinot aktīvu sadarbību ar industriju un jaunu inovatīvu uzņēmu izveidi. Prioritārie pētījumu virzieni ietvers satelītu komunikāciju (satelītu un bāzes staciju), iegulto signālu apstrādi, programmējamā radio tehnoloģijas (SDR), signālu straumēšanas, tīklu un sensoru tīklu tehnoloģijas, viedās un bezvadu tehnoloģijas, datu kompresēšanas un apstrādes, kā arī apertūras, planārās un režģa antenu tehnoloģijas.

Lai realizētu augstākminēto un lai ilgtermiņā nodrošinātu IZI VSRC sekmīgai darbībai nepieciešamo zinātnisko kapacitāti, ESN plānots veikt pētījumus sekojošos prioritāros pētījumu virzienos:

Virziens 1. Satelītinženierija

 1. Nanosatelītu sistēminženierija: mazo satelītu apakšsistēmu izstrāde;
 2. Satelītu sensoru datu apstrādes algoritmu izpēte un efektīvas datu apstrādes programmaparatūras un aparātprogrammatūras realizāciju izstrāde;
 3. Satelītsekošanas algoritmu pētījumi un satelītnavigācijas sistēmu izstrāde;
 4. Komunikāciju tehnoloģiju satelīts-zeme, zeme-satelīts, satelīts-satelīts pētījumi un komunikāciju sistēmu izstrāde.

Virziens 3. Kiberbfizikālās sistēmas un sensortīklu tehnoloģijas

 1. Sensortīklu un M2M tehnoloģiju pētījumi;
 2. Viedo mājas tehnoloģiju pielietojuma un risinājumu izstrāde;
 3. Kiberfizikālo sistēmu pētījumi un implementāciju izstrāde.

Virziens 2. Jaunas antenu tehnoloģijas

 1. Vājus signālus uztverošu maztrokšņojošu radiotraktu tehnoloģiju pētījumi un radiotraktu izstrāde;
 2. Antenu un to fīderu tehnoloģiju pētījumi un antenu izstrāde;
 3. Antenu režģu tehnoloģiju pētījumi un režģa antenu izstrāde;
 4. Signālu iztveršanas tehnoloģiju pētījumi un iztveršanas risinājumu izstrāde;
 5. Digitālās apertūras antenu signālu apstrādes un stara formēšanas algoritmu un augstas veiktspējas signālapstrādes pielietojuma pētījumi un atbilstošo mezglu un programmatūras izstrāde;
 6. Radioastronomijas datu signālapstrādes, radioastronomijas datu redukcijas un attēlveides algoritmu pētījumi; atbilstošo pielietojumu (VLBI, LOFAR, SKA) programmaparatūras un aparātprogrammatūras izstrāde;
 7. Signālapstrādes sistēmu algoritmu ātrās prototipēšanas risinājumu pētījumi.

Izvēlētie virzieni nodrošina, ka IZI „VSRC” ESN attīstības plāns atbilst Latvijas „Viedās specializācijas stratēģijas” ekonomiskās transformācijas virzienam “Nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību” un viedās specializācijas jomām “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”.