Satelīttehnoloģijas un elektronikas nodaļas pamata uzdevums ir uzturēt pasaules līmenī IZI VSRC darbinieku kompetenci un zinātību elektronikā, mazo satelītu inženierijā un antenu tehnoloģijās, lai nodrošinātu IZI VSRC kā radioastronomijas institūta darbību ar modernām signālu reģistrēšanas iekārtām un lai nodrošinātu IZI VSRC iesaisti starptautiskos pasaules līmeņa projektos.

 

Tiek veikti pētījumi trijos pamata darbības virzienos:

Satelītinženierija

Ņemot vērā VSRC rīcībā esošo infrastruktūru (renovētie radioteleskopi), satelītinženierija ir viens no perspektīvākajiem pētījumu virzieniem, kurā pētījumi tiek veikti sekojošās jomās:

 • Satelītkomunikācijas un programmvadāmais radio
 • Iegultā paralēlā signālapstrāde
 • Augstas uzticamības un redundantās iegultās kontroles sistēmas

Modernas antenu tehnoloģijas

Antena ir viens no būtiskākajiem jebkuras komunikāciju sistēmas vai uztvērēju mezgliem, tāpēc pētījumi tiek veikti sekojošās jomās:

 • Zema trokšņu līmeņa vāju radiosignālu pastiprinātāji
 • Augstas veiktspējas un saspiedošā iztvere
 • Apertūras, režģa un planāro antenu tehnoloģijas
 • Stara formēšana un virziendarbības diagrammas optimizācija

Kiberfizikālās un iegultās sistēmas

Mūsdienās industrija un tautsaimniecība prasa arvien attīstītākus un inteliģentākus kontroles un vadības risinājumus tāpēc atbilstošas kompetences nodrošināšanai pētniecība tiek veikta sekojošās jomās:

 • Tīkla un sensoru tīklu tehnoloģijas
 • Viedās un bezvadu tehnoloģijas
 • Signālu straumēšana, straumēšanas kvalitātes nodrošināšana
 • Mašīnas-mašīnas komunikācija

Virzienus vienojošais faktors ir modernas radioelektronikas elementu bāzes un signālapstrādes paņēmienu pielietojums nolūkā:

 • Samazināt projektējamo iekārtu izmērus un masu, lai mazinātu to resursietilpību
 • Samazināt elektronerģijas patēriņu un izdalītā siltuma daudzumu, lai pagarinātu autonomo iekārtu ekspluatācijas laiku
 • Palielinātu iekārtu ātrdarbību un komunikācijas datu pārraides ātrumu būtiski nepalielinot elektroenerģijas patēriņu

Visu virzienu kopējais mērķis ir tuvākā nākotnē izveidot profesionālu zemes bāzes staciju komerciālam pielietojumam satelīt komunikācijas un LOFAR tipa radioteleskopa staciju, kuras aprīkojumā iekļauti dažādu ģeodēzisko un meteoroloģisko parametru sensoru mezgli. Minētās stacijas un izmantotās tehnoloģijas plānots attīstīt izmantojot radioteleskopu RT-16, kas modernizācijas gaitā aprīkots ar oglekļa šķiedras kompozītmateriālu parabolisko virsmu.