VIDEI DRAUDZĪGS MAZAS JAUDAS ĢENERATORS AR LINEĀRU ROTORA KUSTĪBU (DrauGen)

Projekta identifikācijas Nr. 1.1.1.1/18/A/125

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” 2. Kārts ietvaros.

Projekta izpildes termiņš: 01.03.2019.-28.02.2021.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Valerijs Bezrukovs

Projekta finansējums:

Kopējās apstiprinātās izmaksas ir 472 069,00 EUR  un tās tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma – 272 855,88 EUR  apmērā;
  • valsts budžeta finansējuma – 163 807,94 EUR apmērā;
  • Ventspils Augstskolas un AS “LATVO” finansējuma – 35 405,18 EUR apmērā.

Projekta īss apraksts un mērķis:

Projekta galvenais merķis ir jaunu velosipēdu un rokas lietojuma ģeneratoru tipa tehnoloģiska risinājuma un demonstrējumu prototipu izstrāde. Tas ir rūpnieciskais pētījums, kura mērķis ir jaunu zinašanu un prasmju apgūšana, lai attīstītu jaunu tehnoloģisko risinājumu.

Zinātniskie rezultāti tiks publicēti zinātniskos rakstos, tehnoloģiju attīstību nodrošinās sadarbības partneri, demonstrējumu modeļi būs pieejami publiskai apspriešanai.

Projektā iesaistīsies vairāki studenti, jo viens no projekta mērķiem ir izglītība un jauniešu piesaiste zinatnei un rūpniecībai.

Projekta darbības:

  1. Matemātiskā modeļa izstrāde ģeneratoram ar magnētiskās plūsmas pārslēgšanu
  2. Ģeneratora eksperimnetālo paraugu un funkcionējošu modeļu izgatavošna
  3. Darba rezultātu popularizēšana, publikacijas, patenti un izglītības process
  4. Projekta pētnieciskā vadība.

Projekta rezultāti:

Projekta laikā ir plānots sagatavot divus programmatūras modeļus, vienu testa stendu ģeneratoru paraugiem, trīs komplektus ar ģeneratora paraugiem, trīs demonstrācijas modeļu komplektus, četras zinātniskās publikācijas, realizēt divus sabiedrības informēšanas seminārus, sagatavot divus patentus, kā arī sagatavot tehnisko dokumentāciju pirmā un otrā tipa ģeneratoriem.

Galvenais projekta rezultāts būs jauns tehnoloģiskais risinājums un jaunā tipa velosipēdu ģenerators.

AKTUALITĀTES
Aktualitātes Ventspils Augstskolas īstenotajā projektā “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)”

Aktualitātes Ventspils Augstskolas īstenotajā projektā “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)”

Projekta saīsinātais nosaukums, kurš sastāv no diviem saīsinājumiem nozīmē „draudzīgs ģenerators”, šāds nosaukums, jo projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/125 ietvaros top videi draudzīgs veloģenerators. Ir uzsākta sadarbība ar SIA CIVITTA pārstāvjiem, tirgus izpētes...