Augstas veiktspējas skaitļošanas (AVS) nodaļa nodarbojas ar zinātnes un inženierijas uzdevumiem, kuros skaitļošanai ir tik augstas prasības, ka aprēķini ar ikdienas lietotajiem datoriem nav iespējami [1]. Augstas veiktspējas skaitļošanā izmanto datorus, ko mēdz dēvēt par „superdatoriem”.

VSRC Augstas veiktspējas skaitļošanas nodaļas pētījumi ir vērsti trīs galvenajos virzienos:

 1. Pētījumi inženierfizikā.
 2. Radioastronomisko datu apstrāde un to metodikas izveides pētījumi.
 3. Tuvā kosmosa pētījumi.

RT-32 digitālais modelis

RT-32 staru modelis, ģeometriskā optika

VSRC pētījumi inženierfizikā saistīti ar skaitlisku inženiertehnisku uzdevumu un problēmu risināšanu:

 • Skaitliskā hidrodinamika (CFD) un mehānikas aprēķini (tai skaitā, vēja plūsmas ietekme uz dažāda veida objektiem, inženiertehnisko instrumentu skaitliskie modeļi);
 • Magnetohidrodinamisko (MHD) parādību modelēšana;
 • Fizikālo lauku risināšanas metožu pielietojums vietējās industrijas atbalstam, piemēram, jaunizstrādātu produktu atsevišķu komponentu mehānisko slodžu aprēķini.

AVS nodaļa veic novērojumu datu apstrādi sekojošiem novērojumu veidiem:

 • vienas antenas režīmā (single-dish observations);
 • VLBI (kopā ar partneriem no Polijas un Krievijas);
 • radar-VLBI;
 • apvienotie radar-VLBI un SLR(kopā ar Latvijas Universitātes Astronomijas Institūtu).

Nodaļas darbinieki vairāku projektu pētījumu ietvaros veic datu apstrādes algoritmu uzlabojumus, tai skaitā, vāju signālu apstrādē pielietojot filtrēšanu, FFT, veiletus un algoritmu paralelizāciju pašveidotā koda izstrādnēs.

Novērojuma (stacija – Irbene RT32, laiks – 15.02.2013., novērotais objekts – asteroīds 2012 DA14) datu apstrādes rezultāts – spektra amplitūdas atkarība no laika un frekvences

Komēta C/2017 K2 (PANSTARRS) [2]

Tuvā kosmosa objektu pētījumu tēmas:

 • Radar-VLBI pētījumi
 • Apvienotie radar-VLB un SLR (Satellite Laser Ranging) pētījumi
 • Planetārie pētījumi (komētas, asteorīdi)
 • Zemei tuvo objektu pētījumi (satelīti, kosmiskās atlūzas)