No 25. līdz 29. septembrim Ventspils Augstskolā notika Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) organizētas apmācības “RF Iekārtu izstrāde II”, kur Ventspils Augstskolas studentus, VSRC darbiniekus un citus interesentus apmācīja Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON pētnieki.

Apmācībās Ventspils Augstskolas Elektronikas programmu studentiem, VSRC darbiniekiem, citu augstskolu studentiem un nozares pārstāvjiem bija iespēja iegūt teorētiskās zināšanas par radiofrekvenču ierīcēm, to izstrādi un antenām, kā arī iegūt praktiskās iemaņas ar radiofrekvenču mērījumu ierīcēm. Apmācības vadīja četri Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON zinātnieki – Roels Vitvers (Roel Witwers), Jurgens Moraviecs (Jürgen Morawietz), Deivids Prinslo (David Prinsloo) un Marks Bentums (Mark Bentum).

Apmācības finansē Eiropas Komisija projekta BALTICS – “Konkurētspējas, sadarbības un kompetences stiprināšana ar LOFAR (Zemas frekvences antenu sistēma radioastronomijas uzdevumu veikšanai) tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās” ietvaros (BALTICS – “Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability”). Projekta ietvaros Ventspils Augstskolā nākamā gada sākumā notiks vēl viena apmācību nedēļa, kuru arī vadīs ASTRON pētnieki.