Jau vairākus gadus Latvijā tiek rīkota Ēnu diena un arī Ventspils Augstskola un Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs (VSRC) piedāvā skolēniem iespēju iepazīties ar dažādu profesiju ikdienu, pienākumiem un atbildību. Pieteikties vakancēm vari www.enudiena.lv.

            Šoreiz Ventspils Augstskola piedāvā uzzināt, kāda ir augstskolas rektora ikdiena un pienākumi, kāda ir tulka un tulkotāja profesija, būs iespēja uzzināt, kādi ir personāldaļas vadītāja pienākumi – kā tiek atlasīti jauni darbinieki un domāts par esošo darbinieku motivēšanu, kā arī varēs uzzināt, kā norit darbs, lai piesaistītu augstskolai ārvalstu studentus, kā viņiem palīdz iejusties Latvijā un Ventspilī, tāpat varēs sekot līdzi elektronikas laboranta ikdienas darba gaitām.

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra tehniskais dienests piedāvā skolēniem iespēju saprast, ko dara un kā strādā Irbenes radioteleskopu inženieri, kā arī redzēt radioteleskopus darbībā, apskatīt infrastruktūru Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā. Augstas veiktspējas skaitļošanas nodaļa piedāvā iespēju ieskatīties un iepazīt VSRC darbības sfēras radioastronomijā no novērojumu plānošanas līdz pat rezultātu analīzei. Vakanču nosaukumi – radioteleskopu inženieris Irbenes radioteleskopu kompleksā un radioastronomijas inženieris.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.