27.02.2020.  notika LU 78. starptautiskās konferences Astronomijas sekcijas sēde, kurā piedalījās arī vairāki VSRC zinātniskie darbinieki: J. Freimanis, R. Peženkovs, B. Ryabov, A. Vrublevskis, V. Bezrukovs, D. Bezrukovs, I. Dedze, A. Klokovs, I. Šmelds, J. Žagars, A.I. Vasyunin.

Ikgadējā LU starptautiskā zinātniskā konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas.

Pārsniedzot nacionālās robežas, zinātnes sasniegumi tiek apspriesti gan ar Latvijas zinātnisko potenciālu, uzņēmējiem un dažādu tautsaimniecības nozaru līderiem, gan ar zinātniekiem no dažādām ārvalstu zinātniskām institūcijām.

LU konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, starpdisciplināri un 12 prioritāro pētniecības tēmu sekciju darbā.