Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs (VSRC) izsludinājis jaunu tradīciju – iknedēļas sasniegumi. Katras nedēļas beigās VSRC darbinieki aicināti iesūtīt nelielu aprakstu un 1 attēlu par paveiktajiem darbiem, tie var būt – nopublicēti raksti, rezultatīvas vizītes, jaunu prasmju apgūšana, jaunu programmu notestēšana, projekta pieteikuma iesniegšana vai aktivitāte projektā u.c. Iesniegumi tiek izvērtēti un labākais raksts tiek publicēts mājaslapā. 

10.-16. septembra labākā sasnieguma autors: vadošais pētnieks Juris Kalvāns

Iznācis raksts Starptautiskās Astronomu Savienības 332. simpozija darbu krājumā

2018. gada martā beidzot ticis publicēts VSRC vadošā pētnieka J. Kalvāns raksts Starptautiskās Astronomu Savienības 332. simpozija “Astroķīmija VII” zinātnisko darbu krājumā. Simpozijā, kas notika Čīlē, J. Kalvāns piedalījās 2017. gada martā ar ziņojumu plakāta formā “Starpzvaigžņu putekļu ledaino apvalciņu ķīmijas modelēšana”. Dalība notika projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA, Nr. 1.1.1.1/16/A/213) ietvaros. Publikācija pieejama ŠEIT.

Pētījumā, kas tika nobeigts jau pēc konferences, analizēta atšķirība, kā ultravioletie (UV) fotoni iedarbojas uz molekulām gāzveidā un tām pašām molekulām cietā agregātstāvoklī. UV stari spēj sašķelt molekulas (fotodisociācija), bet molekulas cietā veidā tiek sašķeltas mazāk efektīvi, jo no UV fotona saņemto enerģiju tām ir iespēja aizvadīt uz cieši blakus esošajām citām molekulām. Tika izpētīts, ka šai parādībai var būt reāla nozīme starpzvaigžņu vidē, kur molekulas pakļautas starpzvaigžņu UV starojuma laukam un pastāv gan gāzveidā, gan izsalst ledus veidā uz starpzvaigžņu putekļiem. Attēlā (zemāk) parādīts kā attiecība fotodisociācijas ātrumam ledū (Rfd,ledus) pret fotodisociācijas ātrumu gāzē (Rfd,gāze) ietekmē galveno starpzvaigžņu ledus molekulu koncentrāciju.

Ūdens, oglekļa monoksīda un oglekļa dioksīda cietās fāzes (ledus) molekulu koncentrācija starpzvaigžņu miglājā atkarībā no attiecības Rfd,ledus/Rfd,gāze, kurai pieņemtas vērtības intervālā no 0 (fotodisociācija ledū nenotiek) līdz 1 (fotodisociācija ledū notiek tādā pašā tempā, kā molekulām gāzveidā).

Vairāk – Nedēļas sasniegumi.