Šajā nedēļā Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā (VSRC) Irbenē uzsākts darbs pie LOFARantenu montāžas. Antenu montāžu veic Nīderlandes uzņēmums “Astron” un Ventspils uzņēmums “Akro”, darbos iesaistot arī Ventspils Augstskolas studentus, pasniedzējus un administrācijas darbiniekus.