VSRC, kā Eiropas Sevišķi Garās Bāzes Interferometrījas tīkla biedrs (EVN, http://www.evlbi.org/ ) ar tā valdījumā esošajiem radio teleskopiem RT-32 un RT-16 kopā ar vairāk nekā 25 pasaules observatorijām, regulāri piedalās VLBI radio astronomisko novērojumu sesijās.

Radioastronomisko novērojumu gaitā radioteleskopa datu uztveršanas un reģistrācijas komplekss uztver radio starojumu (viļņus) un tos pārvērš digitālā veidā.

Pašlaik datu apjoms vienas EVN regulārās sesijas (sesijas ilgums 2-3 nedēļas) ietvaros no VSRC teleskopiem, sasniedz 70 – 100 TB un tas katru gadu pieaug. Pēc novēroto datu reģistrācijas uz datu servera, kas atrodas VSRC radioteleskopu kompleksā, nepieciešams iegūtos datus pārsūtīt uz Dwingeloo, Nīderlandi, kur notiek Iegūto datu apstrāde. Iepriekš datu pārnese no VSRC radioteleskopu antenu kompleksa  ar kurjerpasta palīdzību nosūtot speciālu disku paku (8 HDD diski katrā pakā), kur katras pakas sūtīšanas izmaksas sastādija no 150 līdz 400 Euro, vidēji šādi sūtījumi tika veikti 3 – 4 reizes gadā.

Ņemot vērā apstākli, ka VSRC radioteleskopu komplekss ir savienots ar JIV-ERIC ar 10 Gbps optisko datu pārraides līniju un to, ka iegūtie dati var tiks pārsūtīti caur internetu ātri un bez papildus izmaksām, šī mērķa īstenošanai projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/010 “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3.kārta” ietvaros tika iegādāti divi datu serveri, kur viens datu serveris atradīsies VSRC antenu kompleksā Irbenē, bet otrs tiks nogādāts un uzstādīts JIV-ERIC datu apstrādes centrā Dwingaloo, Nīderlandē. Realizējot šo ieceri būtiski samazināsies datu piegādes izmaksas un pieaugs datu pigādes/saņamšanas drošība.