Pagājušajā nedēļā Ventspils Augstskolas (VeA) bibliotēkā notika grāmatas “Inženieris Frīdrihs Canders” atklāšana.

Svinīgā gaisotnē pasākumu atklāja Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra (VSRC) direktors Aleksejs Klokovs. Pasākumā piedalījās VeA un VSRC darbinieki, LU Frīdriha Candera kosmosa izpētes muzeja direktore Gunta Vilka un LU Astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks, kā arī viesis no Krievijas – kosmonauts Aleksandrs Aleksandrovs, kurš klātesošos pagodināja ar stāstiem par Frīdrihu Canderu, kurus bija dzirdējis no saviem vecākiem. Rakstu krājuma līdzautors asoc.prof. Juris Žagars pastāstīja par rakstu krājuma tapšanu.

Rakstu krājums ir veltījums Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) 25 gadu un Ventspils Starptautiskā radioastronomijas vadošā pētnieka asoc.prof. Jura Žagara 70 gadu jubilejām. Šajā grāmatā ir apkopoti daudzu autoru atzinumi par Fr. Candera dzīvi un sasniegumiem. Rakstos ir detalizēti aprakstītas Candera dažādās idejas un veiktās konstrukcijas.

Rakstu krējums pieejams: http://virac.eu/petnieciba/gramatas/