Š.g. 22. – 23. maijā Ventspilī notiks Eiropas Sevišķi Lielas Bāzes interferometrijas tīkla (EVN) tehniskā atbalsta personāla grupas (TOG – Technical Operations Group) un Starptautiskā Milimetru Sevišķi Lielas Bāzes interferometrijas tīkla (GMVA – Global Millimeter VLBI Array) sapulces. TOG un GMVA sapulces tradicionāli tiek organizētas divas reizes gadā, kādā no EVN dalībvalstīm. Kā jau iepriekš ziņots, 2016. gada 26. oktobrī VeA IZI VSRC kā pilntiesīgs biedrs tika uzņemts EVN, kas arī bija par pamatu lēmumam nākamo TOG sapulci pirmo reizi organizēt Ventspilī.

TOG un GMVA sapulcēs piedalās tehniskā personāla pārstāvji no visām EVN radio observatorijām, kā arī datu korelācijas centriem ar mērķi uzturēt uzticamu EVN darbību un nodrošināt augstas kvalitātes datus radio astronomiem. Sapulču laikā staciju pārstāvji informē dalībniekus par individuālu radio teleskopu darbību un tehniskajām izmaiņām, sniegta atgriezeniskā saite no EVN lietotājiem, tiek apspriestas aktuālas problēmas tīkla radioteleskopu un korelatoru kopējā darbībā, definēti staciju tehniskie pienākumi un plānota turpmākā VLBI aparatūras un programmatūras attīstība. TOG un GMVA personāla pienākums ir arī informēt EVN direktoru padomi, tādejādi tiešā veidā ietekmējot lēmumus saistībā ar turpmāko EVN tīkla attīstību un projektiem.

Sapulces norises vieta ir Ventspils Augstskola ar plānoto dalībnieku skaitu līdz 35 cilvēkiem. Sīkāku informāciju skatīt VSRC TOG mājas lapā: http://evntog2017.venta.lv/

Pasākuma organizēšanu līdzfinansē Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekts RadioNet (Nr 730562).

Iepriekšējā TOG sapulce notika Sanktpēterburgā, “Institute of Applied Astronomy”. Sapulcē piedalījās VSRC pētnieks Vladislavs Bezrukovs.
Attēls no http://www.radionet-eu.org/ arhīva.

Eiropas VLBI tīkla dalībnieki.