Jau devīto gadu Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte vadībzinātņu bakalaura studiju programmā (kopš 2015.gada profesionālā studiju programma) īsteno studiju kursu “Eksporta menedžments”. Lietišķo mācību ietvaros studenti apgūst akadēmiskos pamatus, iepazīst praktiskus piemērus un risina konkrētas situāciju analīzes. Kopš sākuma kursu vada asoc.prof. Valdis Avotiņš, kura praktiskās mārketinga zināšanas apvienojumā ar uzaicināto uzņēmēju, eksporta profesionāļu un konsultantu pieredzi tiek nodotas studentu mini-komandām 2 cilvēku sastāvā, kuru uzdevums ir novērtēt konkrētu docētāja atlasītu uzņēmumu, kopīgi ar uzņēmuma vadību izstrādāt eksporta stratēģiju un eksporta plānu, novērtēt sagatavošanas posmu un nepieciešamās izmaksas. 2015.gadā mācību metodika tika jau trešo reizi pārstrādāta, un pašreiz studenti prasmes apgūst saskaņā ar Stenfordas universitātes un Rīgas Ekonomikas augstskolas uzņēmējdarbības apmācību docētāja daļēji adaptēto metodiku. Starp Eksporta menedžmenta klientiem šogad ir divi mēbeļu uzņēmumi, biznesa inkubators, industriālais parks, konsultāciju pakalpojumu uzņēmums, pati VeA, viesu nams, pārtikas produktu ražotājs. Pa visiem gadiem aptuveni 30 studenti pēc kursa ir pieņemti darbā uzņēmumos, kas bija klienti vai kursa sadarbības partneri. Par eksporta plānu tēmu ir izstrādāti aptuveni 10 kursa darbi un 15 bakalaura darbi.

Par tradīciju jau izveidojušās vizītes pie Latvijas eksporta uzņēmumiem Rīgā, kur studenti var iepazīt ražotni vai biroju, uzzināt daudz par visu darbības stratēģiju un eksporta vietu tajā, par visu uzņēmējdarbības ciklu no izejmateriālu piegādēm līdz pārdošanai ārvalstu tirgū. Pirms gada studenti apmeklēja uzņēmumus Autonams un GroGlass, šogad 12.decembrī izvēle krita uz Madara Cosmetics, Primekss un LIAA. Madara Cosmetics, kas šogad jaunajā rūpnīcā Mārupē ir sasniegusi 5 MEUR pārdošanas apjomu un ražo dabīgu un ekoloģisku kosmētiku un eksportē uz vairāk kā 25 valstīm, izceļas ar ļoti pārdomātu stratēģiju, augstiem mērķiem un izcilu kvalitāti. 14 studenti un lektore Nataļja Jarohnoviča kopā ar kursa vadītāju uzzināja vairākas eksporta tēmas, ko uzņēmums savā izaugsmē bija pārvarējis.

Primekss un tā vadītājs Jānis Ošlejs nav jāiepazīstina, viņu darbi runā paši un tā ir labākā vizītkarte. Būdams valdības struktūru eksperts, padomnieks, kritiķis un konsultants, J.Ošlejs var pamatoti lepoties jau ar trīskārtēja Latvijas Eksporta un inovācijas balvas laureāta statusu, sasniegtu 30 MEUR apgrozījumu, patentētu jaunu tehnoloģiju, kas ir kvalitatīvu, ar jaunām īpašībām apveltītu betona konstrukciju ražošana. Uzņēmumā strādā būvniecības zinātņu doktori, kas docē arī Norvēģijas Trondheimas nacionālajā tehniskajā universitātē, to raksturo pārdomāta un pakāpeniska izaugsme kopš 1997.gada. Tā patiešām studentiem bija stratēģiskās vadības meistarklase, atklājot pat vienu otru ļoti praktisku uzņēmuma stratēģiskās, finanšu, eksporta, pārdošanas, cenu politikas vadības elementu. Primekss darbojas vairāk nekā 20 tirgos, arī Āfrikā, Āzijā, vairākos ļoti turbulentos un riskantos. Pavisam negaidīti uzzinājām, ka Dienvidāfrikā uzņēmums izstrādā radioteleskopu pamatus un betona torņus kvadrātkilometra laukiem (SKA programma) ar paraboliskajām virsmām. Kamēr VSRC tiecas sasniegt kompetenci, lai dotu arī savu pienesumu šai globālajai radioastronomijas programmai, Latvijas uzņēmums tajā jau strādā un ar lieliem apjomiem. Varbūt VSRC starptautiskā atzinība un turpmāka sadarbība pie jaunās paaudzes radioteleskopiem jeb LOFAR stacijas Irbenē var pavērt arī plašākas iespējas arī Primekss.

Pēdējā tikšanās notika LIAA, kur studenti uzzināja visjaunāko informāciju par visām ar eksportu saistītajām valsts atbalsta programmām un LIAA sniegtajiem pakalpojumiem eksportētājiem, ko abi minētie uzņēmumi bija izmantojuši.

Iegūtās zināšanas noderēs, lai pilnveidotu eksporta plānus, kurus studenti jau 21.decembrī prezentēs bargai uzņēmēju komisijai Ventspils Augstskolā, profesionāļiem eksporta, uzņēmējdarbības un investīciju piesaistes jautājumos, kas noteiks tieši 15% no katra studenta kopējās atzīmes.

Asoc.prof.Valdis Avotiņš