Eiropas radioastronomijas konsorcijam RadioNet, kura dalībnieki ir 28 vadošie šīs jomas pētniecības institūti no 13 valstīm,  tostarp, Latvijas, Eiropas Komisija piešķīrusi 10 miljonus eiro lielu finansējumu nākamajiem 4 gadiem, tāda paša nosaukuma projekta realizēšanai. Visa konsorcija koordinators ir Maksa Planka Radioastronomijas Institūta profesors Antons Zensus, Latviju tajā pārstāv Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC). VSRC plāno ar projekta izpildi saistītajos pētījumos iesaistīt ne tikai institūta pētniekus, bet arī Ventspils Augstskolas studentus.

Projekts RadioNet dos būtisku ieguldījumu radioastronomiskajos pētījumos Eiropā, tas dos iespēju zinātniekiem visā pasaulē savos pētījumos bez maksas izmantot konsorcija dalībnieku radio teleskopus un datu arhīvus. Projekta dalībnieki apvienosies, lai izstrādātu jaunas paaudzes radio uztvērējus, kurus varēs izmantot daudzās Eiropas radio observatorijās. RadioNet veicinās arī jaunas programmatūras izveidi, kas nepieciešama, lai apstrādātu ar jaunajiem uztvērējiem ģenerētos apjomīgos datus un nodrošinātu, lai tie būtu ar augstu kvalitāti un būtu brīvi no traucējumiem.

Att. 1: Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) radioteleskopi RT-32 (pa kreisi) un RT-16 (pa labi).

Foto no VSRC arhīva

“RadioNet projekts ne tikai ļaus efektīvāk izmantot tā dalībnieku radio teleskopus, bet arī ļaus iegūt kosmisko objektu “radioattēlus” ar tādu izšķirtspēju, kas pretējā gadījumā būtu iespējama tikai ar teleskopu, kura diametrs būtu  tūkstošiem kilometru liels”, skaidro profesors Antons Zensus, Maksa Planka Radioastronomijas institūta (MPIfR) direktors un RadioNet konsorcija koordinators.

Viena no RadioNet projekta aktivitātēm būs arī jaunas uztverošās sistēmas ar nosaukumu BRAND (BRoad bAND, plata josla) izstrāde, kas pilnībā noklās frekvenču diapazonu no 1.5 līdz 15 gigaherciem. “BRAND uztvērēja izmantošana astronomiem un observatorijām dos vairākas priekšrocības, piemēram, būs nepieciešami mazāk tehniskās apkalpes darbi un vairāk laika atliks astronomiskajiem novērojumiem, jo visi frekvenču diapazoni starp 1.5 un 15 gigaherciem būs izmantojami vienlaicīgi”, skaidro Valters Alefs, BRAND apakšprojekta vadītājs. “Izmantojot BRAND, Eiropas teleskopu tīklam būs vadošā loma sevišķi garas bāzes interferometrijas (VLBI) novērojumu jomā.” Savu ieguldījumu jaunās sistēmas izstrādē un testēšanā dos arī VSRC zinātnieki.

Viens no konsorcija astronomu izvirzītajiem mērķiem ir detalizēti izpētīt gan mūsu pašu Piena Ceļa galaktikas, gan citu galaktiku centrālos reģionus un to enerģijas avotus, kas, kā zinātnieki pieņem, ir supermasīvi melnie caurumi.

“Katram no mūsu partneriem ir pieejamas pasaules klases tehnoloģijas un kompetence. Mēs gribam sakoncentrēt šos resursus un tādējādi paplašināt mūsu ekselenci radioastronomijas jomā. RadioNet projekta aspekti kā pieredzes apmaiņa, zinātnieku un inženieru apmācība, kā arī kopēja pieejamo resursu izmantošana, ir svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas zinātnisko institūtu vadošo lomu pasaules lielākajās starptautiskajās observatorijās”, saka Antons Zensus, RadioNet projekta koordinators.

Latvijas radioastronomu galvenie pētījumu virzieni ir ķīmiskie savienojumi un ķīmiskās reakcijas starpzvaigžņu un apzvaigžņu vidē, Saules aktīvo apgabalu radiostarojuma izmantošana ģeoaktīvo procesu uz Saules virsmas pētīšanai un sistēmu, kas satur vairākus radioteleskopus, izmantošana Zemei tuvo kosmisko objektu izpētei.

RadioNet nākamo četru gadu aktivitāšu uzsākšanas svinīgā atklāšanas sanāksme notika 2017.gada 12.janvārī Berlīnē. Sanāksmē piedalījās arī VSRC pārstāvis Vladislavs Bezrukovs.

RadioNet ir konsorcijs, ko veido 28 partneru institūti no 13 valstīm: Somijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes, Polijas, Spānijas, Zviedrijas, Anglijas, Dienvidāfrikas un Dienvidkorejas. 

Plašāka informācija:

RadioNet: Advanced Radio Astronomy in Europe: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207426_en.html

Kontakti:

Prof. Dr. J. Anton Zensus

Direktor and Head of the Research Department„Radio Astronomy / VLBI“

(Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn, +49 228 525 378, azensus@mpifr-bonn.mpg.de)

Dr. Izabela Rottmann (Project Manager, MPIfR, +49 228 525-281, irottmann@mpifr-bonn.mpg.de)

Dr. Norbert Junkes, (Public Outreach Officer, MPIfR,  +49 228 525-399, njunkes@mpifr-bonn.mpg.de)

Dr. Ivars Šmelds, (VeA IZI VSRC vadošais pētnieks, RadioNet koordinators VeA VSRC, +37126412683, ivarss@venta.lv)