Pagājušajā nedēļā, no 28.oktobra līdz 2.novembrim,  par godu Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) 25 gadu jubilejai un jaunā objekta – LOFAR-LATVIA antenu lauku atklāšanai Irbenes Radioteleskopu kompleksā notika atvērto durvju dienas.

Atvērto durvju dienu ietvaros bija iespēja bez maksas apskatīt radioteleskopu kompleksu – 32 metru diametra parabolisko antenu un tās infrastruktūru, izstaigāt 700 metrus garo pazemes tuneli, kas savieno radioteleskopus, kā arī apskatīt RT-8 torni, kurā izvietota ekspozīcija par antenu RT-16 un RT-32 vēsturisko darbību Padomju savienības laikā, un tam blakus 16 metru diametra antenas šķīvi, kurš novietots uz zemes un pieejams interesentu apskatei.

Iespēju apmeklēt Irbenes Radioteleskopu kompleksu izmantoja vairāk kā 500 cilvēku, vairāk kā puse no tiem bija skolēni. Lielākā daļa apmeklētāju bija no Kurzemes, bet bija interesenti arī no citiem Latvijas reģioniem. 22 apmeklētāji bija no Lietuvas. Kopumā 2019.gadā Irbenes radioteleskopu kompleksu apmeklējuši aptuveni 7000 interesenti, no tiem 1500 apmeklētāju bija pasākuma “Zinātnieku nakts” ietvaros un 500 apmeklētāji atvērto durvju dienu ietvaros.

Jāpiebilst, ka ekskursiju sezona ir noslēgusies, bet jau maijā ikviens interesents būs laipni gaidīts Irbenes radioteleskopu kompleksā.

Ventspils Augstskola un Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs arī turpmāk ceru uz tik lielu atsaucību, jo šāda infrastruktūra ir unikāla un tā noteikti ir jāpopularizē.(Projekta Nr. 1.1.1.5/15/A/019 “VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība”).