Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radio astronomijas centrs (VeA VSRC)” un Latvijas Universitātes Astronomijas Institūta (LU AI) sadarbībā izplānotais Latvijas Zinātnes Padomes granta konkursa pieteikums “Saules sistēmas mazo ķermeņu kompleksie pētījumi” (“Complex investigations of the small bodies in the Solar system”) ir ticis augstu novērtēts un finansiāli apstiprināts.

Šis ir pirmais solis divu Latvijas vadošo astronomijas institūtu sadarbībā planetārajā zinātnes pētījumu jomā. Projektā ir paredzēts veikt vairākas aktivitātes, kuras ir saistītas ar Saules sistēmas mazo ķermeņu (it īpaši – asteroīdu un komētu) novērojumiem, izmantojot trīs Baltijā unikālus astronomiskos instrumentus – LU AI optisko Šmita teleskopu Baldonē un VeA VSRC radioteleskopus RT32 un RT16 Irbenē.

Projektā ir paredzēti četri pētījuma virzieni:

  1. Asteroīdu, komētu un Zemei tuvo objektu (NEO – Near Earth Objects) monitorings, izmantojot optiskā diapazona Šmita teleskopu Baldonē;
  2. Asteroīdu un komētu fotometrijas pētījumi;
  3. Komētas izstarotā ūdeņraža māzera (izmantojot radioteleskopus Irbenē) novērojumu vienlaicīga izpilde ar komētas spožuma novērojumiem (izmantojot Šmita teleskopu Baldonē);
  4. Novērojumos iegūto datu apstrāde un interpretācija.

Komēta C/2017 K2 (PANSTARRS)

Projekta izpildes laikā plānots novērot vairākus desmitus Saules sistēmas mazos ķermeņus. Viena no tām ir komēta C/2017 K2, PANSTARRS (skatīt attēlā).

Projekta aktivitātes ir plānots īstenot laika posmā no 1.09.2018. līdz 31.08.2021., un kopējais finansējums ir 300000 eiro, no kuriem 136500 eiro ir paredzēts virzīt VeA VSRC aktivitāšu īstenošanai. Projektā kopumā ir plānots iesaistīt 12 zinātniskos darbiniekus, no kuriem 5 ir VeA VSRC pārstāvji ar pieredzi radio astronomisko novērojumu veikšanā un iegūto datu apstrādē un interpretācijā, kā arī ir plānots, ka projekta zinātnisko grupu papildinās Ņižņijnovgorodas Radio fizikālā pētījuma institūta vadošā pētniece Marija Ņečajeva (M.Nechaeva), kurai ir vairāk kā 50 zinātniskās publikācijas un kompetence projekta pētījuma virzienos. Projekta vadītājs ir LU AI direktors Ilgmārs Eglītis, bet VeA VSRC darbus koordinēs vadošais pētnieks Normunds Jēkabsons.

Attēls iegūts: ScienceDaily raksts “Farthest active inbound comet yet seen”, 28.09.2017., NASA.

Vairāk par projektu